Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hjärtligadjektivcordial <mot to>; stark. heartyhjärtliga gratulationer på födelsedagen! Many Happy Returns of the Day!hjärtligt tack! thanks very much!
tacksubstthanks (pl.)ja tack! som svar på: vill du ha…? yes, please!nej tack! no, thank you!, no thanks!hjärtligt tack för… many thanks for…tack så mycket! thank you very much!tack för senast! motsvaras av we had a nice time at your place the other day (evening etc.)tack för maten! motsvaras av I did enjoy the meal!, what a nice meal!tack för att du kom! thanks for coming!tack vare hans hjälp thanks to his help
2 hälsaverbvälkomna greethälsa ngn välkommen welcome sbpersonligt mötehälsa på ngn say how do you do to sb; mindre formellt say hallo to sbskicka hälsninghälsa till ngn send sb one's compliments regards; till närmare bekant send sb one's lovehälsa dem så hjärtligt från mig! give them my kindest regards!; till närmare bekant give them my love!hälsa din fru! please remember me to your wife!, please send my love to your wife!han hälsar att… he sends word that…vem får jag hälsa ifrån? a) anmäla what name, please? b) i telefon what name am I to give?hälsa på ngn besöka call round on sbhälsa på ngn come round and see sb
© NE Nationalencyklopedin AB