Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hjärtersubstantiv~n, =kortsp., koll. (äv. som bud) hearts (pl.)en hjärter a (resp. one) heartspela hjärter ett hjärterkort play a heart
knektsubstantiv~en, ~arsoldat soldierkortsp. jack, knavehjärter knekt [the] jack of hearts
kungsubstantiv~en, ~arking äv. kortsp.schack.el.skiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. a-label-group saknasbildl.i kägelspel kingpinhjärter kung [the] king of hearts
1 rutersubstantiv~n, =kortsp., koll. diamonds (pl.)en ruter a (resp. one) diamond; jfr hjärtermed ex. o. sammansättn.
1 esssubstantiv~et, =kortsp.,tennis.el.bildl. om person acehjärter ess [the] ace of hearts
1 spadersubstantiv~n, =kortsp., koll. (äv. som bud) spades (pl.)en spader a (resp. one) spade; jfr hjärtermed ex. o. sammansättn.
trumfsubstantiv~en, = el. ~artrumphjärter är trumf hearts are trumpsha (sitta med) trumf på hand hold trumps; bildl. äv. hold the winning cardsta ett kort med trumf trump…, take…with a trump
klöversubstantiv~n, =bot. el. lantbr. clover; bot. äv. trefoilkortsp., koll. clubs (pl.)en klöver a (resp. one) club; jfr hjärtermed ex. o. sammansättn.vard., koll. pengar dough, bread (båda sg.)
1 damsubstantiv~en, ~erallm. ladystora damen quite the grown-up [young] ladymina damer och herrar! ladies and gentlemen!100 meter bröstsim för damer the women's…bordsdam [lady] partner [at table]; danspartner [lady] partnerdamernas [dans] ladies' invitation (excuse-me) [dance]kortsp. el. schack. queenhjärter dam [the] queen of hearts
femmasubstantiv~n, femmorfive; vid tärnings-el.kortspel äv. cinque; mynt five-krona pieceen femma belopp five kronorfemman om hus el. rum el. buss o.d. No. 5, number Five; om buss äv. the [No.] 5femman [i hjärter] kortsp. the five [of hearts]han ligger (kom in som) femma he is (came in) fifthdet var en annan femma vard. that's quite another mattervard., femrumslägenhet five-room[ed] flat (amer. apartment)skol.:elevse femteklassarefemman årskurs fem the fifth class (form, amer. grade), Class No. 5, Class V
© NE Nationalencyklopedin AB