Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hjälpasintransitivt deponensverbhjälptes, hjälptsdet hjälps inte, se ex. under hjälpahjälpas åt help one another, join hands
hjälpatransitivt verb och intransitivt verbhjälpte, hjälptallm. help; bistå äv. assist; vara behjälplig äv. aid; understödja äv. support; undsätta relieve; avhjälpa remedy; tjäna till avail, be of use (avail); om botemedel be effective, have a good effect, be (do) good <mot (för) for>hjälp! help!det hjälper inte hur mycket jag än försöker it makes no difference…det kan inte hjälpas (det hjälps inte) it can't be helped, there is nothing to be done about itpengar har jag, men vad hjälper det? …what good does that do?, …what is the good of that?vad hjälper det att jag…? what is the good (use) of my (me) + ing-form?vill du hjälpa mig ett ögonblick? just give me (just lend) a hand [here], will you?jag kan inte hjälpa det I cannot help it; det är inte mitt fel it is not my faulthjälpa ngn att göra ngt help sb [to] do sthhjälpa ngn med ngt help sb with sth
partikelverbhjälpa ngn av med rockenhelp sb off with…, relieve sb of…hjälpa ngn på med rockenhelp sb on with…hjälpa tillhelp [out], lend a hand, make oneself useful (helpful)bidraga till help, contributevad kan jag hjälpa till med? what can I do for you?
© NE Nationalencyklopedin AB