Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hjälpasverbhjälpas åt help one another
hjälpaverbhelp, assist, aiddet hjälper inte att göra så it's no use doing thatdet kan inte hjälpas it can't be helpedhjälpa till helpavhjälpa remedy; om botemedel be effective, be good <mot, för for>tabletterna hjälper inte the tablets don't have any effect, the tablets don't help
© NE Nationalencyklopedin AB