Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hivsubstantivoböjl.skiljetecken mellan denna ffa-group och föreg. IFL saknasförk. för humant immunbristvirusmed. HIVförk. för human immunodeficiency virus
hivpositivadjektiv~tHIV-positive
hivvirussubstantiv~et, =HIV virus
hivtestsubstantiv~et el. ~en, ~er el. =HIV testgöra (ta) ett hivtest do (take) a HIV test
hivtestatransitivt verb~de, ~thivtesta ngn do (perform) an HIV-test on sbreflexivt verb~de, ~thivtesta sig get (be) tested for HIV
© NE Nationalencyklopedin AB