Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hittatransitivt verb~de, ~tallm. find; träffa på come (hit, light) [up]on; komma över come across, pick updet är som hittat mycket billigt it's dirt cheap (a gift), it's giving it awayhitta a) komma på el. tänka ut think of, hit [up]onvad ska vi hitta på [att göra]? what shall we do? b) uppfinna invent c) uppdikta make up d)ställa till medvad har du nu hittat på? what are you up to (have you got up to) now?; now, what are you doing?intransitivt verb~de, ~tfinna vägen find (känna vägen know) the (my etc.) way
uppfinnatransitivt verb-fann, -funnitinvent äv. hitta på; t.ex. metod el. system devise, contrive
rackartygsubstantiv~et, =mischiefgöra rackartyg be up to mischief (all sorts of games)hitta på rackartyg get into mischief
fantiseraintransitivt verb~de, ~tdrömma fantasize, indulge in fancies, dream; svamla el. hitta på talk wildlymus. improvisetransitivt verb~de, ~tfantisera ihop invent, concoct
1 diktatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tförfatta write, compose; skriva vers äv. write (compose) poetrydikta [ihop (upp)] hitta på invent, fabricate, make up
oljasubstantiv~n, oljoroilgjuta olja på vågorna pour oil on troubled watershitta olja strike oilmåla i olja paint in oil[s]transitivt verb~de, ~toil; smörja äv. grease, lubricateolja in oil [all over], lubricate
tillvarata och tillvaratagatransitivt verb-tog, -tagitta hand om take care (charge) of; t.ex. mat make use of; hitta find; ngns intressen:bevaka look after; skydda safeguard; utnyttja el. t.ex. möjligheter take advantage of, utilizetillvarataget som rubrik Foundtillvaratagna effekter järnv. o.d. [passengers'] lost property (sg.)
upptäckatransitivt verb-täckte, -täcktallm. discover; komma på (speciellt ngt svårupptäckt) el. ertappa (ngn) detect; hitta el. finna find; få reda på find out; få syn på catch sight of; urskilja discern, descry; avslöja discloseman kunde inte upptäcka något spår there was no trace to be found (seen)
letaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~t   allm. look; ihärdigt search; ivrigt hunt <efteri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>har du letat ordentligt? have you looked (searched) properly?
reflexivt verb~de, ~tleta sig dit (hem) find one's way there (home)
partikelverbleta framfind, hunt out <ur from>leta sig fram find one's wayleta igenomsearch; gå igenom ransack, go throughleta reda (rätt) på[try (lyckas manage) to] findleta uppsearch out, hunt up; hitta find
utvägsubstantiv~en, ~arbildl. expedient, meanspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasway, way out, resourceutvägar äv. ways and meansjag ser ingen annan utväg I see no alternative (other way out) <än att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbut to + inf.>som en sista utväg möjlighet as a last resource; räddning as a (in the) last resortvi måste hitta på (finna) en utväg …find a way [out]; vard. …think of somethingväg ut way out
© NE Nationalencyklopedin AB