Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

historiskadjektiv~tallm. historicalhistoriskt museum history (historical) museumi historisk tid within historical timeshistorichistorisk mark historic[al] (classical) groundett historiskt ögonblick a historic momentgram.historiskt presens the historic present
belysningsubstantiv~en, ~arallm. lighting, illumination; dager light äv. bildl.dämpad belysning subdued (soft) lightelektrisk belysning electric lightingindirekt belysning indirect lightingi historisk belysning in the light of history
1 marksubstantiv~en, ~erjordyta ground; jord[mån] soil; markområde land; åkerfält fieldmarker grounds; trakt el. terräng äv. country (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasägor äv. domainsett stycke mark a piece of landfast mark firm ground äv. bildl.bryta mark break ground äv. bildl.förlora (vinna) mark bildl. lose (gain) groundjämna (bereda) marken för bildl. pave (prepare) the way forta mark land; om tennisboll o.d. äv. touch the ground[ute] i markerna in the countryside (the woods and fields)jämna med marken raze (level) to the groundpå klassisk (historisk) mark on classical (historic) groundpå svensk mark on Swedish soilfalla till marken fall to the ground; bildl. äv. fall flat, misfire
© NE Nationalencyklopedin AB