Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hindersubstobstacle <för to>det möter inget hinder there is nothing against it, there is no objection to thatsport., häck fence, hurdle
undanröjaverbt.ex. hinder clear away; person, hinder remove
överkomligadjektivom hinder surmountable; om pris reasonable, moderate
2 röjaverbskog clearröja mark clear landröja väg för clear the way for, pave the way forröja ngn ur vägen remove sbröja undan t.ex. hinder clear away; person el. hinder remove
svårighetsubstdifficulty; möda hardship; besvär trouble; hinder obstaclesvårighet att göra ngt difficulty in doing sth
spärrsubstcatch, stop, lock; spärranordning locking devicevid in- el. utgång barrierhinder barrier; barrikad barricade; polisspärr på väg road-block
hindraverbförhindra prevent; avhålla keep, restraindet är ingenting som hindrar att du gör det there is nothing to prevent you from doing itvara till hinders för hinder, obstruct, impedehindra trafiken impede the traffic, obstruct the traffic
© NE Nationalencyklopedin AB