Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hettasubstantiv~nheat; bildl. äv. ardour, passioni stridens dispytenshetta in the heat (ardour) of the debateintransitivt verb~de, ~tvara het be hot; alstra hetta give heat; om hetsande dryck o.d. be heatingdet hettar om kinderna [på mig] my cheeks are burninghetta upp heat äv. bildl., heat up, make…hot
upphettatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse hetta uppunder hetta
2 stridsubstantiv~en, ~erkamp fight äv. bildl., fighting (endast sg.)speciellt hård o. långvarig struggle; speciellt mellan tävlande contest; oenighet el. stridighet[er] contention, strife, discord (samtliga endast sg.)konflikt conflictstriderna fortsätter längs hela frontlinjen fighting continues…striden om makten the struggle for poweren strid på liv och död a life-and-death struggleinre strid inward struggleutkämpa en strid fight [out] a battlei stridens hetta in the heat of the battle (debatten the debate)i strid med (mot) tvärtemot contrary (in opposition) to (against)det står i strid med (mot) avtalet o.d. äv. it goes against…, it conflicts with…
eldsubstantiv~en, ~arallm. fire äv. mil.; bildl. äv.:hetta, glöd ardoureld! mil. fire!eld upphör! mil. cease fire!elden är lös! [fire,] fire!bli eld och lågor för become very enthusiastic aboutbesvara elden mil. return the firefatta (ta) eld catch fire; explosionsartat burst into flamesge eld mil. fire, open fire <mot on>göra upp eld make (light) a firesätta (tända) eld set fire to, set…on fireöppna eld mil. open fire <mot (på) on>röra om i elden stir (poke up) the fireleka med elden bildl. play with firemed tändstickor el. tändare lightjag får inte eld på veden (cigarren) the wood won't (I can't get the cigar to) lighthar du eld? have you got a light?
brännatransitivt verbbrände, bräntallm. burn; i förbränningsugn incinerate; kremera cremate; sveda scorch, singebränna brödet i ugnen scorch the bread…bränna en cd burn a CDbränna fingrarna äv. bildl. burn one's fingersbränna pengar på ngt waste money on sthbränna sitt ljus i båda ändar burn the candle at both endsbränna sina skepp bildl. burn one's boatsbränna tegel (lergods) fire (burn, bake) bricks (pottery)bränna hemma vard. distil spirits in one's home, make moonshinebränd kalk burnt lime, quicklimebli bränd bildl. get one's fingers burntdet luktar bränt there is a smell of burningi bollspel hit…outbränna en straffspark miss (muff) a penalty
intransitivt verbbrände, bränthetta el. svida burnkinden brände efter örfilen …tingled (smarted) from the blowmarken brände under fötterna på honom bildl. the place was getting too hot for himpengarna bränner i fickan på honom money burns holes in his pocketspeppar bränner på tungan …burns (bites) the tongueen brännande fråga a burning question (issue)
reflexivt verbbrände, bräntbränna sig burn (scald) oneselfbränna sig på nässlor get stung by nettles
partikelverbbränna avburn [down]bränna av ett fyrverkeri let off fireworksbränna av ett skott fire [off] a shotbränna bortburn off (away)bränna bort en vårta cauterize (remove) a wartbränna fastdet brände fast i stekpannan it got burnt and stuck to the panbränna inbränna nedburn downbränna uppburn [up]bränna vid
© NE Nationalencyklopedin AB