Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

herrgårdsubstantiv~en, ~arbyggnad country house, country seat, mansion, manor house; gods country (residential) estate, manor, manorial estate
slottsubstantiv~et, =palace; befäst castle; större herrgård manor house
gårdsubstantiv~en, ~arkringbyggd plats o.d.:allm. yard; bak~ backyard; på lantgård farmyard; gårdsplan framför t.ex. herrgård courtyardbo två trappor upp över gården live on the second (amer. third) floor at the backett rum åt gården a back roomegendom o.d.:bond~ farm; större el. herr~ estate; boningshus::på bond~ farm[house]; på herr~ manor houseljusring halopl.haloeshalos
© NE Nationalencyklopedin AB