Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hemligadjektiv~tallm. secret <för from>; dold äv. concealed, hidden; [skeende] i smyg äv. clandestinehemligt (strängt hemligt) på dokument secret (top secret)hemlig agent secret agenthemliga papper secret (confidential, top-secret) documentshemligt samförstånd secret understanding; maskopi collusionhemligt [telefon]nummer ex-directory (amer. unlisted) numbervi höll det hemligt för honom we kept it secret (a secret) from him
spionsubstantiv~en, ~erspy; hemlig agent secret (undercover) agent
förborgadadjektiv-borgat, ~edold hidden <för from>; hemlig secret
fördoldadjektiv-dolthidden; hemlig secreti det fördolda in secret, secretly
doldadjektivdolthidden, concealed; förborgad äv. latent; hemlig secretdolda kameranskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknasi tv   Candid Cameramed illa dold… with ill-concealed (ill-disguised)…
© NE Nationalencyklopedin AB