Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hemläxasubstantiv~n, -läxorhomework (endast sg.)
hemarbetesubstantiv~t, ~nhemläxa homework (endast sg.)hushållsarbete housework (endast sg.)
läxasubstantiv~n, läxorhemläxa homework (endast sg.)få (ge)…i (till) läxa get (give)…for homeworkbara ha en (inte ha någon) läxa have only one subject for (have no el. not have any) homeworkha många läxor have a lot of homeworkgöra läxan do one's homeworktillrättavisning el. tankeställare lessondär fick jag mig en läxa that taught me a lessonge ngn en läxa teach sb a lessonintransitivt verb~de, ~tläxa upp ngn [ordentligt] tell sb off [properly]
© NE Nationalencyklopedin AB