Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hemsubstantiv~met, =home äv. anstalt; bostad äv. house, placehem för gamla old people's homeett andra hem äv. a home from homeeget hem a home of one's owni hemmet hemma at home, in one's homeadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda hemunder bjuda)home; tillbaka äv. backfölja ngn hem see (walk) sb homehem go homehem till ngn go to sb's home (house, place)kom hem till mig! come round to my place!hitta hem find one's way homejag vill [åka (gå)] hem I want to go homehem vara populär be a hit, be populardet gick hem om skämt o.d. it (the point) went hometa hem spelet äv. friare win [the game]
hem och skola-föreningsubstantiv~en, ~arparent-teacher associationförk.PTA
fållsubstantiv~en, ~arsömnad. hem
1 fållatransitivt verb~de, ~tsömnad. hemfålla upp hem up
hummaintransitivt verb~de, ~thum (hem) and haw
pottsubstantiv~en, ~erspel. pool, kitty, potspela om potten play for the kittyta hem potten take the pot, hit the jackpot; bildl. win [the day]
förstaprissubstantiv~et, = el. ~erthe first prizefå (ta hem) förstapris[et] be awarded (carry off, get) the first prize
husligadjektiv~tsom har att göra med hem och hushåll domestic; intresserad av husligt arbete domesticated; överdrivet huslig house-proud
kvistatransitivt verb~de, ~tträdg.kvista [av] lop, trimintransitivt verb~de, ~tvard.kvista över (hem) till ngn pop (nip) over (home) to sb
torftigadjektiv~tenkel plain; fattig poor; t.ex. om omständigheter needy, indigent; t.ex. om argument threadbare; knapp el. skral scanty, meagreett torftigt program a poor (meagre) programmehennes hem såg ganska torftigtsparsamt möblerat ut …looked rather bare
© NE Nationalencyklopedin AB