Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hemsubsthome
adverbhomebjuda hem ngn ask sb home, invite sb homefölja ngn hem see sb home, accompany sb homeskämtet gick hem the joke went homeha kommit hem be hometa hem spelet win the game
fållsubsthem
1 fållaverbvid sömnad hem
salongsubsti hem drawing-room; amer. parlor; stort sällskapsrum loungepubliken på t.ex. teater audienceutställning exhibition
2 kilaverbskynda hurrynu kilar jag! I must be off!kila hem be off homekila över gatan pop over the street
migpronomenmehan tog mig i armen he took my armen vän till mig a friend of minekom hem till mig! come round to my place!jag var utom mig I was beside myself
längtaverblong <efter ngt for sth; efter att göra ngt to do sth>; stark. yearn <efter ngt for sth; efter att göra ngt to do sth>längta efter sakna misslängta hem long for home, be homesickjag längtar efter att få träffa dig I'm longing to see youjag längtar efter att du ska komma I'm longing for you to come
bostadsubstprivat hus house; hem home; våning flat, apartment; högtidligt residencehan saknar bostad he has not got a place to livesöka bostad look for a place to live; go house-hunting; lägenhet go flat-huntinghan träffas i bostaden som svar i telefon you can get hold of him at home
beverbrelig. praybe en bön say a prayerask; stark. beg; hövligt requestbe ngn om ngt el. be ngn att få ngt ask sb for sthbe ngn om en tjänst ask sb a favouri hövlighetsfraserfår jag be om…? el. jag ska be att få… can (could) I have…, please?får jag be om notan? the bill, please!bjuda ask, invitebe ngn komma hem på middag ask sb to dinner
sällskapsubstumgänge company, society; samling personer partygöra sällskap med ngn till stationen go with sb to the station, accompany sb to the stationjag gjorde henne sällskap hem I saw her homevi gjorde sällskap till teatern we went together to the theatreha sällskap med ngn be going out with sbhålla ngn sällskap keep sb companykomma (råka) i dåligt sällskap get into bad companyi sällskap med together with, in company withföljeslagare companionförening society
© NE Nationalencyklopedin AB