Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

heltadverbhelt el. helt och hållet entirely, completely; alldeles quitehelt enkelt omöjligt simply impossiblehelt nyligen quite recentlyhelt plötsligt all of a suddeninte förrän helt nyligen only recently
enkeltadverbsimplyhelt enkelt simply
absolutadjektivabsolute
adverbabsolutely; helt utterly; säkert certainly, definitely
enhetsubstodelat helt, samhörighet unitymat., sjö. unit
fullkomligtadverbperfectly, completelyhelt entirely, utterlyfullkomligt obegripligt utterly incomprehensible
övertändsubstbyggnaden var helt övertänd the building was all in flames
soloadjektiv och adverbsolo; helt ensam alone
substsolopl. -s
handfallenadjektivhon stod helt handfallen she was completely at a loss
hastigtadverbrapidly, quickly, hurriedlyhelt hastigt plötsligt all of a sudden
förtvivladadjektivolycklig extremely unhappyhon var helt förtvivlad she was in deep despair
© NE Nationalencyklopedin AB