Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

helatransitivt verb~de, ~tbibl.el.poet. healsubstantiv~n, helorse helflaskahelan första supen el. ung. the first glasshelan går! ung. let's take (now for) the first!Helan och Halvan film., komikerpar Laurel Halvan and Hardy Helan
heladjektiv~ttotal el. odelad a) allm. whole (i vissa fall the whole of); hel och hållen äv. entire; full[ständig] äv. full, completeen hel dag a whole dayhela dagen adv. all day [long], all the day, the whole (entire) dayfem hela dagar five whole dayshela fem dagar a whole (no less than) five days[under (i)] hela sitt liv var han all his life…, throughout ([for] the whole of) his life…hela staden (hela Stockholm) platsen the whole [of the] town (the whole of Stockholm); invånarna all the town (all Stockholm)
b)ytterligare ex.:hela ansvaret the whole (entire, full) responsibilityhela beloppet the full (whole, total) amount, the totalen hel del, se under deldet är ju en hel förmögenhet …quite a fortuneöver hela landet throughout (all over) the countryhela tal whole numbers, integershela tiden adv. all the time, the whole timedet har jag vetat hela tiden …all alongtåget går varje hel timme …every hour [on the hour]hela året adv. all through the year, throughout the year
c)i substantivisk anv.:en heloch två femtedelar one…fyra halva är två hela …two wholesdet helakan lätt förklaras the whole thing…i det stora hela el. på det hela taget i stort sett on the whole; i allmänhet in general
inte sönder whole; om glas o.d. unbroken; (pred.) …not cracked; om kläder o.d.:inte slitna …[that are (were etc.)] not worn out (inte sönderrivna not torn)hel peppar unground (whole) pepper
invånarantalsubstantiv~et, [hela] invånarantalet the [total] number of [the] inhabitants, the total population
beloppsubstantiv~et, =amount, sumhela beloppet the total (whole) amount
2 klabbsubstantiv~ethela klabbet the whole lot (bag of tricks, shoot)
2 rasksubstantiv~et, hela rasket alltsammans the whole lot (bag of tricks, caboodle)
konkarongensubstantivbest. sing.vard.hela konkarongen the whole lot (caboodle); de allihop the lot of them
rubbsubstantiv~etvard.rubb och stubb el. hela rubbet the whole lot; lock, stock, and barrel
segdraintransitivt verb-drog, -dragitdrag oneself <upp[för] up>mötet segdrog hela dagen …dragged out the whole day
regnvädersubstantiv-vädret, =rainy (wet) weatherdet var regnväderhela sommaren the weather was rainy…, it rained…
© NE Nationalencyklopedin AB