Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

helasubsthelbutelj full-size bottle; helan går! ungefär now for the first!Helan och Halvan komikerpar Laurel Halvan and Hardy Helan
klabbsubsthela klabbet the whole lot
fanskapsubstvard.hela fanskapet the whole damned lot
heladjektivwhole, full, completehela dagen all day, the whole dayhela tiden all the time, the whole timehela året throughout the yearvad tycker du om det hela? what do you think of it all?på det hela taget i stort sett on the wholeej sönder whole; om glas etc. unbroken
jäsningsubstfermentation, fermenthela befolkningen var i jäsning the whole population were in ferment
omfattaverbtäcka coverkartan omfattar hela staden the map covers the whole town
hålligångsubstvard.det var hålligång hela natten there was a lot of partying all night
rodersubstroderblad rudder; hela styrinrättningen helmlyda roder answer the helm
rubbsubstrubb och stubb el. hela rubbet the whole lot
igenomprepositionthrough; se äv. genomhela dagen igenom throughout the day
adverbthrough
© NE Nationalencyklopedin AB