Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hedratransitivt verb~de, ~thonourdet hedrar honom att han it does him credit that…hedra ngns minne honour sb's memoryhedra ngn med ett besök do (pay) sb the honour of…
vördatransitivt verb~de, ~trevere, reverence; starkare venerate; högakta respect; hedra el. ära honour
uppvaktatransitivt verb~de, ~tgratulera congratulate; fira celebrate; hedra honour, pay one's respects to; visa [erotiskt] intresse för courtuppvakta ngn med… besöka o. överlämna call on sb and give him resp. her…; skicka send…to sbbesöka t.ex. minister call on
2 hyllatransitivt verb~de, ~tgratulera congratulate; hedra el. ära pay tribute (homage) to, honour; med offentligt bifall give…an ovation; med hurrarop cheer; med applåder applaud; med fest fêtehylla ngn som ledare hail sb as leaderhan hylladesin företrädare he paid a warm tribute to…stödja el. t.ex. parti el. sak supporten allmänt hyllad grundsats a very generally accepted theory
© NE Nationalencyklopedin AB