Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hassubstantiv~en, ~orpå djur hockvard., på människor:häl heel; ben leg
förtidspensionärsubstantiv~en, ~er, han är förtidspensionär he has taken (has been granted) early retirement; he has taken (has been granted) a disability resp. sickness pension; jfr förtidspension
bortsprungenadjektiv-sprunget, -sprungnaen bortsprungen hund a dog that has run away (has been lost)
bortblåstadjektiv=den är som bortblåst it has completely vanished, it has vanished into thin air
utblommadadjektiv-blommat, ~erosen är utblommad …has ceased flowering; har vissnat has faded
omgiftadjektiv=remarriedhan är omgift he has remarried, he has married again
föredettingsubstantiv~en, ~arhas been, back number
vidbrändadjektiv-bräntgröten är vidbränd …has got burnt
utkyldadjektiv-kyltrummet är utkylt …has become freezing cold
kvarsittaresubstantiv~n, =pupil who has not been moved up
© NE Nationalencyklopedin AB