Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

avbräcksubstbakslag setbackskada harm ((endast sing.))skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasmateriell damage ((endast sing.))finansiellt financial loss
skadasubstpersons injury; saks damage ((endast sing.))ont harmdet är ingen skada skedd there is no harm donefå svåra skador be seriously injured, be seriously hurt; om sak be seriously damagedta skada av bli lidande suffer from; om sak be damaged byta skadan igen make up for it
verbperson injure; sak damage; vara skadlig för be bad for, harmdet skadar inte att försöka there is no harm in trying
ontadjektivroten till allt ont the root of all evilintet ont anande unsuspectinglydet är inget ont i det there is no harm in thatvärk pain, achegöra ont hurtha ont be in pain, sufferha ont i huvudet have a headacheha mycket ont i huvudet have a bad headachedet är ont om smör there is a shortage of butterha ont om be short of
© NE Nationalencyklopedin AB