Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hantverksubstantiv~et, =konst~ handicraft; yrke tradestolen är ett fint hantverk …a good piece of (…good) craftsmanship (workmanship)
yrkesutövaresubstantiv~n, =person practising a profession (speciellt inom hantverk o. handel carrying on a trade)
yrkesskicklighetsubstantiv~enprofessional skill, skill in one's trade (inom hantverk äv. craft), craftsmanship
yrkesskickligadjektiv~tskilled, …skilled in one's trade (inom hantverk äv. craft)
näringsidkaresubstantiv~n, =inom industri manufacturer; inom handel businessman; inom hantverk handicraftsman
yrkesubstantiv~t, ~nsysselsättning occupation; akademiskt el. konstnärligt el. militärt profession; speciellt inom hantverk o. handel trade; hantverk (i högre stil) äv. craft; arbete job, work (endast sg.)fria yrken [liberal] professionshan kan sitt yrke he knows his jobutöva ett yrke practise a profession, carry on a tradevälja yrke choose one's profession (trade, occupation)han är advokat (skräddare) till yrket he is a lawyer by profession (a tailor by trade)
facksubstantiv~et, =i hylla o.d. compartment, pigeonhole; post~ post-office box; typogr. boxplacera i olika fack bildl. pigenholegren inom industri o. hantverk branch, trade; yrke el. speciellt akademiskt o.d. profession; område line, sphere; läro~ subject; roll~ roles (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasparts (pl.)han är arkitekt av facket he is an architect by professionfacket fackföreningen the union; fackförbundet the unions (pl.)ledningen och facket the management and the shopfloorgå med i facket join the union
© NE Nationalencyklopedin AB