Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hanspronomenhis; om djur el. sak vanligen its; se minför ex.
tillkommandeadjektivfuturehans tillkommande his wife to-be
innerstaadjektivinnermosthans innersta tankar his inmost thoughts
alltiallosubsthans alltiallo his right hand, his handyman
agerandesubstde agerande those involvedhans agerande his actions
hälsotillståndsubsthans hälsotillstånd the state of his health
vetgirighetsubsthans vetgirighet his inquiring mind; kunskapstörst his thirst for knowledge
återståendeadjektivremaininghans återstående dagar the rest of his days
grötigadjektivthickhans röst blev grötig his voice became thicksom gröt mushyrörig muddled
dödsdagsubsthans dödsdag the day of his death; årsdagen the anniversary of his death
© NE Nationalencyklopedin AB