Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handstilsubsthandwriting
spretigadjektivstragglyspretig handstil sprawling hand
lutandeadjektivleaning; om t.ex. tak, handstil sloping
oläsbar och oläsligadjektivom handstil etc. illegibleom bok unreadable
lättlästadjektivom handstil very legible; om bok etc. very readable
vackertadverbbeautifullydet där låter vackert that sounds finesitt vackert till hund sit up and beghon skriver vackert har vacker handstil she has good handwriting
stilsubsthandstil handwriting, writingboktryckeriterm type; tryckstil printsätt att utföra ngt style, manneri stor stil i stor skala on a large scale; vräkigt in style, in grand stylenågot i den stilen something like thatnågot i stil med something likedet är stil på henne she has style
© NE Nationalencyklopedin AB