Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handlingssättsubstantiv~et, =way of acting, line of conduct
handlandesubstantiv~tskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashandlingssätt conducti allt sitt handlandeär han in all his actions (dealings)…~n, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknashandlare dealer <med in>; handelsidkare tradesman; butiksägare shopkeeper
© NE Nationalencyklopedin AB