Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handlagsubstha gott handlag med barn have a good hand with children, know how to handle children
mjukadjektivsoft; t.ex. om handlag gentle; mör tender; smidig lithe, flexible
© NE Nationalencyklopedin AB