Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handlaverbdriva handel trade, deal, do business <med ngt in sth; med ngn with sb>göra inköp do one's shopping <hos A. at A.'s>gå ut och handla go out shoppinghandla mat buy foodbete sig acthandla rätt do the right thinghandla om a) röra sig om be about b) gälla be a question of
affektsubstemotionhandla i affekt act in the heat of the moment
övertygelsesubstconvictionhandla efter sin övertygelse act up to one's convictions
verkaverbhandla el. arbeta work, actverka för work forgöra verkan work, actmedicinen verkade inte the medicine had no effectförefalla seem, appearverka barnslig seem childish
trosubstbelief < in>; tilltro el. tillitel.relig. faith < in>sätta tro till trust, believeleva i den tron att… be convinced that…handla i god tro act in good faith
verbbelieve; anse think, suppose; föreställa sig fancy, imaginejag tror det I think so, I believe sojag kan (kunde) just tro det! I dare say!, I'm not surprised!det var roligt, må du tro! it was fun, I can tell you!tro ngn om gott think well of sbdet hade jag inte trott om dig I had not expected that from youtro på ngn (ngt) believe in sb (sth); förlita sig på have faith in sb (sth); sätta tro till believe sb (sth)jag tror inte på honom vad han säger I don't believe himtro sig vara… think (believe) that one is…, believe (imagine) oneself to be…
© NE Nationalencyklopedin AB