Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handelsfartygsubstantiv~et, =merchant vessel, merchantman
1 flottasubstantiv~n, flottorett lands samtliga örlogs- o. handelsfartyg marine (endast sg.)sjövapen navysamling fartyg el. flygplan fleet
© NE Nationalencyklopedin AB