Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handelsubstvaruhandel trade; handlande tradingi stort commerce; affärer businessspec. olovlig trafficdriva (idka) handel med a) land, person trade with b) vara trade in, deal infinnas i handeln be on the market
sjöfartsubstnavigationhandel och sjöfart trade and shipping
yrkesvalsubstchoice of a profession; inom hantverk el. handel choice of a trade
yrkesutövningsubstexercise of a profession; inom hantverk el. handel exercise of a trade
yrkesubstmed högre utbildning, konstnärligt profession; inom hantverk el. handel trade; sysselsättning occupation; arbete jobutöva ett yrke practise a profession; inom hantverk el. handel carry on a tradevälja yrke choose a careertill yrket by profession
handlaverbdriva handel trade, deal, do business <med ngt in sth; med ngn with sb>göra inköp do one's shopping <hos A. at A.'s>gå ut och handla go out shoppinghandla mat buy foodbete sig acthandla rätt do the right thinghandla om a) röra sig om be about b) gälla be a question of
© NE Nationalencyklopedin AB