Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

handarbetesubstantiv~t, ~nsömnad needlework; broderi embroidery; stickning knittingett handarbete konkr. a piece of needlework (embroidery, knitting)
handarbetaintransitivt verb~de, ~tdo needlework etc.; jfr handarbete
arbetesubstantiv~t, ~nallm. work; abstr.el.spec. i högre stil äv. labour (amer. labor); möda toil; anställning employment; plats job
ett arbete a) a piece of work, a job b) konkr.:speciellt konstnärligtel.litterärt a work; handarbete el. slöjd o.d. a piece of workarbetet med (på) huset the work on…det var bortkastat arbete it was a waste of energyha fast arbete have a permanent job, be regularly employedatt gräva diken är ett hårt (tungt) arbete digging ditches is hard worktillfälliga arbeten odd jobslägga ned arbetet stop (cease) work; strejka go on strikelägga ner mycket arbete på… put in a great deal (lot) of work on…söka arbete look for a job (for work)
han fick i arbete att göra ren… he was given the task (job) of cleaning…vara i arbete sysselsatt be at workhon har gått till arbetet she has gone to workgå (vara) utan arbete be out of work (a job), be jobless
© NE Nationalencyklopedin AB