Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

handsubstantiv~en, händerhandhanden på hjärtat, ser jag tjock ut i den här? cross your heart (tell me honestly), does this make me look fat?byta hand change handsge ngn en [hjälpande] hand lend sb a handha fria händer have a free hand, be a free agentha [god] hand med barn be good with…, have a way with…ha hand om be in charge of, be responsible for, handleskaka hand [med ngn] shake hands [with sb]sätta händerna i sidan put one's arms akimbota hand om take care (charge) of, look afterta sin hand ifrån wash one's hands of, drop, abandonefter hand så småningom gradually, little by little; med tiden as time goes by (on); steg för steg step by stepför hand by hand, manuallyi första hand in the first place, first [of all]; helst preferablyhand i hand walk hand in handhålla ngn i hand[en] hold sb's handhålla varandra i hand[en] hold handsta [ngn] i hand hälsa shake hands [with sb], shake sb's handde kan ta varann i hand! iron. one's as bad as the other!, they go well together!ta saken i egna händer take the matter into one's own handsvara i goda händer be in good hands; t.ex. om barn äv. be well looked after (cared for)börja med två tomma händer …empty-handedmed varm hand gärna gladlyupp med händerna! hands up!, put them up!vara kall om händerna have cold handsha bra kort på hand kortsp. have a good handstå på händer do a handstandpå egen hand all by oneself, alone, on one's own; utan hjälp äv. single-handedtill handa på brev by hand, by messengerha till hands have handy (at hand, ready, [ready] to hand)ta det som ligger närmast till hands …what[ever] is (comes) handydenna förklaring ligger nära till hands …is a very likely one, …presents itself immediatelyfå ngt ur händerna get sth off one's hands, get sth done (finished)låta tillfället gå sig ur händerna let the opportunity slip [through one's fingers]ge vid handen visa prove, show; tyda på indicate
second handadjektivoböjl.köpa second hand buy second handjackan är second hand the jacket is second hand
second hand-affärsubstantiv~en, ~ersecond-hand shop (amer. store)
2 granatsubstantiv~en, ~ermil. shell; hand~ hand grenade
minutvisaresubstantiv~n, =minute hand
motbudsubstantiv~et, =hand. counterbid
en grosadverbhand. wholesale
allegatsubstantiv~et, =hand. voucher
orderingångsubstantiv~en, ~arhand. order intake
remissasubstantiv~n, remissorhand. remittance
© NE Nationalencyklopedin AB