Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hanpronomenhe; om djur it
varvidadverbat whichhan snubblade, varvid han föll he stumbled, in doing which he fell
lättluradadjektivhan är lättlurad he is easily taken in
sannspåddadjektivhan blev sannspådd his predictions came true
långsintadjektivhan är långsint he doesn't forgive things easily
polioskadadadjektivhan är polioskadad he is a polio victim
hjärndödadjektivhan är hjärndöd he is brain dead
personlighetsubstpersonalityhan är en personlighet he has personality
hurdanadjektivwhateverhurdan är han? what's he like?
målbrottsubsthan är i målbrottet his voice is breaking
© NE Nationalencyklopedin AB