Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

halvadjektivhalfen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursmöta ngn på halva vägen meet sb half-wayklockan halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv fem twenty-five past five
flaggasubstflag
verbflagga på halv stång fly the flag at half-mast
stångsubststake etc. pole; i galler etc. bar; räcke railhålla ngn stången hold one's own against sbflaggan är på halv stång the flag is at half-mast
klockasubstatt ringa med bellarmbandsur, fickur watch; väggur etc. clockmin klocka går före my watch is fasthur mycket (vad) är klockan? what's the time?klockan är halv ett it's half past twelveklockan är ett it's one o'clockklockan är fem i ett it's five minutes to oneklockan är fem minuter över ett it's five minutes past oneklockan börjar bli mycket it's getting lateklockan är mycket it's late
femräkneordfemvi fem the five of usvi var fem there were five of usfem och fem fem åt gången five at a timevinna med 5—3 win by 5—3, win 5—3kunna ngt på sina fem fingrar know sth backwardsen fem sex gånger some five or six timesfem hundra five hundredfem tusen five thousandtåget går 5.20 the train leaves at five twentyhan kom klockan halv fem he came at half past fourhan bor på Storgatan 5 he lives at 5 Storgatan
3 en (ett)räkneordoneen och en halv timme an (one) hour and a halfen till another, one more; se femför ex.
(ett)obestämda artikelnframför konsonantljud a; framför vokalljud anen sax a pair of scissors
(ett)pronomenonemin ena syster one of my sistersden ena…den andra one…the otherfrån det ena till det andra from one thing to anotherden ena dagen efter den andra one day after the othervi talade om ett och annat we talked about one thing and anotheren eller annan bok some book or otherpå ett eller annat sätt somehow, somehow or othervad är du för en? who are you?; förebrående what sort of person are you?
© NE Nationalencyklopedin AB