Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 haltsubstantiv~en, ~eruppehåll haltgöra halt mil. halt; friare äv. come to a halt, [make a] stopinterjektionmil. halt!; friare äv. stop!
3 haltadjektiv=lame, limpingvara halt på ena benet lame in one leg
1 haltsubstantiv~en, ~erav t.ex. socker samt av metall i legering content; procentdel percentagebildl. el. kvalité substance
anhaltsubstantiv~en, ~erhalt
tvärstoppsubstantiv~et, =dead stop, sudden halt
stoppteckensubstantiv-tecknet, =trafik. stop (halt) signal
hållplatssubstantiv~en, ~erbuss~ osv. stop; järnv. halt
avdelningsubstantiv~en, ~aravdelande dividing, divisioni ämbetsverk department, division; på företag el. på varuhus department; på sjukhus vanl. ward; avsnitt, 'sida' i tidning section; mil. detachment, unitavdelning halt! halt!
rastsubstantiv~en, ~erpaus break; amer., skol. recess; lunch~ break [for lunch]; mil. halthan arbetar utan någon rast he works non-stop (without a break)
rastaintransitivt verb~de, ~thave a break (rest), rest; mil. halttransitivt verb~de, ~tmotionera exerciserasta hunden take the dog for a walk
© NE Nationalencyklopedin AB