Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hallsubstantiv~en, ~arhall; i hotell ofta lounge
samlingssalsubstantiv~en, ~arassembly hall, meeting-hall
konserthussubstantiv~et, =concert hall
aulasubstantiv~n, aulorassembly hall, [great] hall; i universitet lecture hall
vänthallsubstantiv~en, ~arpå flygplats o.d. ankomsthall: arrival hall; avgångshall departure hall; transithall transit hall; väntsal waiting room
salsubstantiv~en, ~arhall; sjukhus~ ward
spelhallsubstantiv~en, ~aramusement hall (arcade)
förhallsubstantiv~en, ~ar[entrance] hall, lobby
sporthallsubstantiv~en, ~arsports centre (hall)
missionshussubstantiv~et, =[nonconformist] chapel, mission-hall
© NE Nationalencyklopedin AB