Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hallsubsthall
transithallsubstflyg. transit hall, departure hall
aulasubstassembly hall; univ. lecture hall
saluhallsubstmarket hall
samlingssalsubstassembly hall
danslokalsubstdance hall
konserthussubstconcert hall
hörsalsubstlecture hall
stadshussubsttown hall; i större stad city hall
rådhussubsttown hall; i större städer city hall
© NE Nationalencyklopedin AB