Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 hacksubstskåra notch, cut, mark
1 hacksubstfölja ngn hack i häl follow close on sb's heels
jacksubsttele., stickpropp plug; uttag socketdra ur jacket unplug the phonehack cut, notch
naggaverbnagga i kanten göra hack i nick; t.ex. kapital eat into; t.ex. rykte tarnishkoppen är naggad i kanten the cup is chipped
2 hackasubstspetsig pick, pickaxe
verbi bitar chop; fint mincehacka i (på) hack at; om fågel pick at, peck athacka kritisera pick on
verb och partikelverbhacka losshack away, chop awayhacka söndercut up, break up
© NE Nationalencyklopedin AB