Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

höstsubstantiv~en, ~arautumn äv. bildl.; amer. vanl. fallhösten [the] autumnhösten 2010 the autumn of 2010[på] hösten 2010 adv. in the autumn of 2010det blev höst autumn came[nu] i höst this autumni höst nästkommande el. vanl. next autumni höstas last autumnom (på) hösten in [the] autumntill hösten this autumn
sommarsubstantiv~en, somrarsummer; för ex. jfr höst
vintersubstantiv~n, vintrarwinter; för ex. jfr höst
2 vårsubstantiv~en, ~arspring; ibland, t.ex. mer känslosamt springtimevåren kommer sent i år spring is late this year, it is a late spring this yeari ungdomens vår äv. in the prime of youthen flicka på 17 vårar …of seventeen summers; för ex. jfr äv. höst
åldersubstantiv~n, åldrarage äv. epok; om sak äv. antiquityha åldern inne be old enough <för att to>; vara myndig be of ageuppnå en hög ålder live to (reach) a great age, live to be very oldböjd av ålder bent with agepersoner av (i) alla åldrar …of all agesefter ålder according to age; i tjänsten according to seniorityhon är lång för sin ålder …for her agei en ålder av 70 år at the age of 70, at 70 years of agehan är i min ålder he is my agebarn i åldern 10–15 år …between 10 and 15 years of age, …aged between 10 and 15tre barn i åldrarna 8, 10 och 12 år vanl. …aged 8, 10, and 12ålderns (sin ålders) höst in the autumn of his (resp. her) lifevid min ålder at my agevid 15 års ålder vanl. at the age of 15
© NE Nationalencyklopedin AB