Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hörnsubstcorneri hörnet at the corner ofrunt hörnet just round the corner
vinkelsubstangle; hörn corner; vrå nook
snibbsubsthörn corner; spets point
fliksubstpå kuvert flaphörn av plagg corner
trängaverbdriva drive, press; skjuta push; tvinga force
verb och partikelverbtränga bortpsykol. represstränga sig framt.ex. genom folkmassan push one's way forwardtränga sig förei kö jump the queuetränga igenompenetratetränga ihoptränga ihop folk crowd people together, pack people togethertränga ihop sig crowd togethertränga intränga in ngn i ett hörn force sb into a cornertränga in i… el. tränga sig in i… force one's way into…kulan trängde in i kroppen på honom the bullet penetrated his bodytränga undan ngnpush sb asidetränga ut ngni gatan force sb outgasen trängde ut… the gas forced its way out…
© NE Nationalencyklopedin AB