Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hönssubstantiv~et, =[barnyard (domestic)] fowl; koll. poultry (sg.)fowls (pl.)chickens (pl.)kok. chickenvara högsta hönset be [the] cock of the walksom yra höns like silly geese
kluckaintransitivt verb~de, ~tom höns o.d. cluck; om kalkon äv. gobbleett kluckande skratt a chuckleom vätska gurgle; om vågor lap
bursubstantiv~en, ~arcage; för höns coop; sport., mål~ goal; använd vid frågesport o.d. i tv isolation boothburen mil., vard. jankerssitta i bur be kept in a cagesitta i buren mil., vard. be in jankerssätta i bur cage, put…in a cage; höns coop up…
1 sprättatransitivt verb och intransitivt verbsprätte, sprättknäppa flick, flip <ngn at…>stänka spatterom höns scratchvara sprättiggå och sprätta strut [about], play the dandy
yradjektiv~ti huvudet dizzy, giddy <avt.ex. glädjeskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswitht.ex. bullerskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfrom>bli (vara) yr [i huvudet] get (feel, be) dizzy (giddy)jag är alldeles yr i huvudet äv. my head is in a whirlyr i mössan flurried, flustered, bewilderedsom yra höns like giddy geese
© NE Nationalencyklopedin AB