Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

högtadverbhigh; i hög grad, mycket highly; högt upp high upen högt uppsatt politiker a high-ranking politicianälska ngn högt love sb dearlyom ljud loud; högljutt loudly; ej tyst, ej för sig själv aloud; musik., om ton highläsa högt read out loudtänka högt think out loud
framståendeadjektivprominent; högt ansedd eminent, distinguished
betingaverbbetinga ett högt pris fetch a high price
utropaverbropa högt exclaim, cry outoffentligt förkunna proclaim
uppsattadjektiven högt uppsatt person a person in a high position
oktantalsubstoctane ratingbensin med högt oktantal high-octane petrol
gunstsubstfavourstå högt i gunst hos ngn be in high favour with sb
himmelsubstskysolen stod högt på himlen the sun was high in the skyunder Italiens himmel under Italian skieshimmelrike heavenröra upp himmel och jord raise hell
spändadjektivutsträckt stretched; om rep, muskel taut; om person tense; ivrig att få veta anxious to knowett spänt förhållande strained relations (pl.)högt spänd förväntan eager expectationspänt intresse intense interest
taksubstyttertak roof; innertak ceilingha tak över huvudet have a roof over one's headrummet är högt i tak the room has a high ceilinghan gick i taketblev rasande när han hörde det he hit the roof when he heard itmaximum, t.ex. pristak ceilingsätta ett tak för impose a ceiling on; för utgifter cap
© NE Nationalencyklopedin AB