Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

högstadiumsubstantiv-stadiet, -stadierthe senior level (department) of the `grundskola'; jfr grundskola
stadiumsubstantivstadiet, stadierallm. stage; med. äv. stadium; skede phase, period; grad degree; vid skola department; jfr äv. högstadium, lågstadium, mellanstadiumi ett framskridet stadium at an advanced stage
© NE Nationalencyklopedin AB