Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

högreadjektivkomparativhigher osv.; jfr hög; i rang o.d. äv. superior <än to>; övre upper; ledande highde högre klasserna skol. the upper (senior) forms (amer. grades)en högre makt a higher powerhögre matematik higher (advanced) mathematicshögre ort vanl. in high quartersorder från högre ort …from abovehögre utbildning higher (tertiary) educationett högre väsen a superior beingadverbhigher, more highly osv.; jfr högt; ganska högt highly; mera morehögre avlönade arbetare higher-paid (ganska högt highly paid)…högre betala mera go higherhänga tavlan högre hang…higher [up]högre stående djur higher animalstala högre! speak louder (up)!
tapperadjektiv~t, tapprabrave, courageous; i högre stil valiant
posttjänstemansubstantiv~nen, -mänpost-office employee (clerk, högre official)
societetsubstantiv~en, ~ersocietysocieteten Societyhögre societeten High Society
varvtalsubstantiv~et, =number of revolutionskomma upp i högre varvtal pick up
provtjänstgöringsubstantiv~en, ~arför högre anställning probationary service, [period of] probation
järnvägstjänstemansubstantiv~nen, -mänrailway (amer. railroad) employee (clerk, högre official)
läroanstaltsubstantiv~en, ~ereducational institution (establishment)högre läroanstalt institute of higher education
krontalsubstantiv~et, =, utjämna…till närmast högre krontal round…off upwards to the nearest krona
adjöinterjektiongoodbye!; i högre stil farewell!, adieu!adjö så länge! goodbye for now!, so long!substantivoböjl., ettgoodbye; i högre stil farewell, adieusäga adjö till ngn say goodbye to sb
© NE Nationalencyklopedin AB