Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

högreadjektivhigher etc.; se vidare högrang etc. superior <än to>; övre upper
adverbhigher, more highlytala högre! speak louder!, speak up!
chefsubsthead <för of>; för avdelning manager; på högre nivå executivevard. boss
pinnhålsubstkomma ett par pinnhål högre rise a step or two
ropsubstcall, cry; högre shoutrop på hjälp call for help, cry for help
domaresubstjudge; vid högre rätt justicesport.:i friidrott etc. judge; i tennis etc. umpire; fotb. el. boxn. referee
tjänstebostadsubstlägenhet apartment attached to one's post, house attached to one's post; högre ämbetsmans official residence
överröstaverboväsendet överröstade honom the noise drowned his voiceöverrösta ngn skrika högre än shout louder than sb
instanssubstjur. instancemyndighet authoritygå vidare till högre instans carry the case to a higher court
ytterligareadjektivvidare further; ett till additional; mer more
adverbvidare further; i ännu högre grad additionally; ännu mera still moreytterligare två månader another two months
yrkesubstmed högre utbildning, konstnärligt profession; inom hantverk el. handel trade; sysselsättning occupation; arbete jobutöva ett yrke practise a profession; inom hantverk el. handel carry on a tradevälja yrke choose a careertill yrket by profession
© NE Nationalencyklopedin AB