Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

högljuddadjektiv-ljuttljudlig loud; högröstad:om person loud-voiced; om t.ex. folkhop vociferous; bullersam noisybli högljudd tala högt raise one's voice
högröstadadjektiv-röstat, ~eskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse högljudd
gaphalssubstantiv~en, ~arvard., högljudd person loudmouth
klagansubstantiv=, enlament, lamentation; knot grumbling; högljudd wailing
skrikhalssubstantiv~en, ~arhögljudd person loudmouth; spädbarn bawling brat
skränigadjektiv~tyelling osv.; jfr skräna; högljudd noisy
2 hög (jfr högre, högst)adjektiv~tallm. high; högt liggande äv. elevated; lång el. t.ex. om skorsten el. byggnad el. träd tall; stor:t.ex. om belopp large; t.ex. om straff el. böter heavy; t.ex. om anspråk great; högt uppsatt el. om personel.rang eminent, exaltedhöga berg high (lofty) mountainshöga betyg high marks (amer. grades)hög byggnad high (tall) buildinghögt gräs long grasshöga hopp simn. high diving (sg.)höga ideal high idealshög luft clear airhög officer high-ranking officeri egen hög person, se under personhöga priser high priceshöga skatter high taxeshöga stövlar high[-legged] bootshan har höga tankar om… he thinks a lot (highly) of…, he has a high opinion of…det är hög tid [att jag går] it is high time [I went (for me to go)]vid hög ålder at an advanced (a great) ageom ljud:högljudd loud; högt på tonskalan high; gäll high-pitchedhöga C mus. top Cmed hög röst in a loud voicesl., narkotikapåverkad high, spaced-out, stoned
© NE Nationalencyklopedin AB