Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 högsubstantiv~en, ~arsamling heap; ordnad äv. stack; staplad pileen hög [med] böcker m.m. a heap osv. of…[stora] högarmassor med heaps [and heaps] of, lots [and lots] ofhela högen allesammans the whole loti en enda hög röra all in a heapen i högen vilken (vem) som helst just any, any [one] ([just] anybody)lägga (samla) pengar på hög accumulate (amass, pile up) money
2 hög (jfr högre, högst)adjektiv~tallm. high; högt liggande äv. elevated; lång el. t.ex. om skorsten el. byggnad el. träd tall; stor:t.ex. om belopp large; t.ex. om straff el. böter heavy; t.ex. om anspråk great; högt uppsatt el. om personel.rang eminent, exaltedhöga berg high (lofty) mountainshöga betyg high marks (amer. grades)hög byggnad high (tall) buildinghögt gräs long grasshöga hopp simn. high diving (sg.)höga ideal high idealshög luft clear airhög officer high-ranking officeri egen hög person, se under personhöga priser high priceshöga skatter high taxeshöga stövlar high[-legged] bootshan har höga tankar om… he thinks a lot (highly) of…, he has a high opinion of…det är hög tid [att jag går] it is high time [I went (for me to go)]vid hög ålder at an advanced (a great) ageom ljud:högljudd loud; högt på tonskalan high; gäll high-pitchedhöga C mus. top Cmed hög röst in a loud voicesl., narkotikapåverkad high, spaced-out, stoned
seghetsubstantiv~entoughness; hög viskositet viscosity; uthållighet hardiness; tenacity
stormhattsubstantiv~en, ~arbot. monk's-hood, aconite, wolf's-banevard., hög hatt topper, top hat
belåningsubstantiv~en, ~arinteckning[ar]hus med hög belåning …with high mortgage loans
utväxlingsubstantiv~enutbyte exchangetekn. gear; kraftöverföring transmission; utväxlande gearinglåg (hög) utväxling low (high) gearha låg utväxling be low-gearedha hög utväxling be high-geared
1 kullesubstantiv~n, kullarhatt~ crownen hatt med låg (hög) kulle äv. a low-crowned (high-crowned) hat
stacksubstantiv~en, ~arhalmstack, höstack stack, rick; hög heap; av t.ex. ved pile; myrstack ant-hill
1 lyrasubstantiv~n, lyror, en hög lyra a high ballta [en] lyra make a catch, catch
säkerhetsbältesubstantiv~t, ~nbil. el. flyg. seat belt; t.ex. säkerhetsanordning vid arbete på hög höjd safety belt
© NE Nationalencyklopedin AB