Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 högsubstsamling heap <med, av of>; staplad pile <med, av of>samla pengar på hög accumulate money
2 högadjektivhigh; lång, t.ex. om träd, person tall; stor largedet är hög tid att jag går it is high time for me to go, it is high time that I wentvid hög ålder at an advanced ageom anspråk, förväntningar etc. greathögljudd loud; musik. highhögt uppsatt high-rankingen hög officer a high-ranking officerav narkotika high, stoned
hopsubstskara crowdhög heap, pile
uddesubsthög cape, headland; låg el. smal point
jämnhögadjektivequally high; om person equally tall; lika hög överallt of a uniform height
storvuxen och storväxtadjektivbig; om person, lång el. träd, hög tall
stapelsubsthög pile; av ved stackgå av stapeln äga rum come off, take place
promilleadverbper thousand, per mille, per mil
substhög promille av alkohol el. ungefär high percentage of alcohol
lyrasubstbollkast throw; med slagträ hiten hög lyra a high ballta en lyra make a catch, catch
värmesubstwarmth; fys.el.hög heatvid 30 graders värme at 30 degrees above zerouppvärmning heating
© NE Nationalencyklopedin AB