Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hårtadverbhard; stadigt tight; fast, tätt firmlyarbeta hårt work harddra åt hårt tighten very muchdet känns hårt bittert it feels bitterkjolen sitter hårt åt the skirt is tightta ngt hårt take sth very much to heart
brödkakasubstround loaf; hårt bröd round of crispbread
hårdadjektivhard; sträng hard <mot on>, severe <mot on, towards>hård konkurrens keen competitionhårt väder rough weatherhan satte hårt mot hårt he gave as good as he got, he took a tough line
brödsubstbread ((endast sing.))kaffebröd cakes (pl.)bullar buns (pl.)hårt bröd knäckebröd crispbread
ansträngdadjektivstrained; om leende, sätt forcedpersonalen är hårt ansträngd the staff is (are) overworked
trafikeradadjektivhårt trafikerad gata street full of traffic, very busy street
knackaverbknock; hårt rap; lätt tapknacka på dörren knock etc. at the doordet knackar there's a knockknacka sönder ngt break sth to pieces
skalsubsthårt:på t.ex. nötter, skaldjur, ägg shellmjukt:på t.ex. druva, banan skin; på t.ex. potatis, citrusfrukter peelavskalade skal, peelings (pl.)
arbetaverbwork; vara sysselsatt be at work; tungt labourarbeta hårt work hardarbeta med (på) ett projekt work at (on) a project
verb och partikelverbarbeta bortget rid ofarbeta sig framwork one's way along, make one's wayarbeta ihjäl sigwork oneself to deatharbeta inarbeta in förlorad arbetstid make up for lost timearbeta ombok etc. revisearbeta sig uppwork one's way uparbeta överpå övertid work overtime
2 slagsubststöt el. hugg blow; i spel stroke; med knytnäven punchvara ett hårt slag för be a hard blow toett slag i ansiktet a slap in the facegöra slag i saken settle the matterrytmisk rörelse beat; tekn. strokeklockslag strokeett slag en kort stund for a moment, for a little whilevänta ett slag! wait a moment!, wait a bit!mil. battleslaget vid Hastings the battle of Hastingsmed. apoplexyslag vanligen have a strokepå kavaj etc. lapel; på byxor turn-up; amer. cuff
© NE Nationalencyklopedin AB