Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hårdadjektivhard; sträng hard <mot on>, severe <mot on, towards>hård konkurrens keen competitionhårt väder rough weatherhan satte hårt mot hårt he gave as good as he got, he took a tough line
kolasubsthård toffee; mjuk caramel
konkurrenssubstcompetitionhård konkurrens keen competition
nötsubstnutproblemen hård nöt att knäcka a hard nut to crack
1 strängadjektivhård el. omild severe; bestämd el. noga strict; bister el. allvarlig stern, austerelagens strängaste straff the maximum penaltyvara sträng mot be severe; mot barn be strict with
stormsubsthård vind gale; spec. med oväder stormen storm i ett vattenglas a storm in a teacup; amer. a tempest in a teapoten storm av applåder a storm of applause
2 stridsubstkamp fight, fighting ((endast sing.))spec. hård struggle; spec. mellan tävlande contest; drabbning battle; oenighet contention ((endast sing.))strife ((endast sing.))konflikt conflict; dispyt disputeen strid på liv och död a life-and-death struggleinre strid inward strugglei strid mot reglerna in violation of the rulesdet står i strid med (mot) avtalet it goes against the agreement
magesubststomach; vard. tummyha dålig mage have a weak stomachha ont smärtor i magen have a stomach ache; vard. have a belly achevara hård (trög) i magen be constipatedjag är lös i magen I've got diarrhoea
lösadjektivloose; löstagbar detachable; separat separate, singleen lös hund a dog off the leash, a stray doglös fri be at largevara lös hålla på att lossna be coming off; ha lossnat be off, have come off, be (have come) looseelden är lös a fire has broken out; som utrop fire, fire!ej hård el. fast loose; mjuk loose, softom ammunition etc. blankom rykte etc. baseless, groundlesslösa grunder on flimsy groundsköpa ngt i lös vikt buy sth loose
adverblös på ngn (ngt) attack sb (sth)
© NE Nationalencyklopedin AB