Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hånatransitivt verb~de, ~tmake fun of, deride; i ord äv. scoff at, taunt, mock <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasbecause of>
gäckasintransitivt deponensverbgäckades, gäckatsgäckas med håna mock (scoff) at; åld., skämta med make fun of
häcklatransitivt verb~de, ~tbildl.:håna, pika taunt; avbryta talare med elaka kommentarer hecklebearbeta lin hackle, dress, comb
gycklaintransitivt verb~de, ~tskoja el. skämta joke, jest; håna jeer <med (över) i samtliga fall at>gyckla med ngn make fun of (poke fun at) sb
© NE Nationalencyklopedin AB