Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hållningsubstantiv~en, ~arkropps~ carriage, posture, deportmentha god hållning have a good carriage, hold oneself welluppträdande bearing, conduct; inställning attitude <mot to[wards]>
avmättadjektiv=measured; försiktig deliberate; om hållning el. ton äv. reserved, guarded
reservationsubstantiv~en, ~erprotest protestreservationmed reservationförbehåll för prishöjningar allowing for…, subject to…avvaktande hållning reserve; jfr reserverad
avvaktandeadjektivoböjl.expectantinta en avvaktande hållning el. ställa sig avvaktande play a waiting game, adopt (pursue) a wait-and-see policy; vard. sit on the fence
värdigadjektiv~tjämbördig worthy; förtjänt av o.d. worthy ofvisa sig värdig förtroendet prove to be trustworthykorrekt [till det yttre] el. med värdighet dignifiedvärdig hållning dignified bearing, dignity
ynkligadjektiv~tömklig pitiable, pitiful; eländig el. usel poor, miserable, wretched; jämmerlig piteous; futtig paltry; liten punygöra en ynklig figur cut a sorry figureregeringens ynkliga hållning the pitiable conduct of the governmentmed ynklig röst in a piteous voiceen ynklig ursäkt a paltry (lame) excuse
uppförandesubstantiv~t, ~nbyggande building, erection, constructionhuset är under uppförande …is being built, …is under constructionframförande:teat. el. mus. performance; teat. äv. productionbeteende behaviour <mot towards, to>; uppträdande conduct; hållning demeanour[ett] dåligt uppförande bad behaviour (resp. conduct), misbehaviour resp. misconduct
steladjektiv~tstiff äv. bildl.; styv rigid; av köld äv. numb; kylig el. om t.ex. sätt frigid, strict, formal; i hållning äv. wooden; om språk el. umgänge formal; om t.ex. leende el. ansiktsuttryck fixed; ansträngd äv. forcedstel som en pinne [as] stiff as a poker (a ramrod)stel av fasa paralysed with…jag är stel i fingrarna my fingers are stiff
böjdadjektivböjteg. bent, curved, bowed; jfr böja; om hållning stoopingböjd av ålder bent with ageböjd näsa hooked nosemed böjt huvud with bowed headgram. inflectedbenägen el. hågad inclined, disposedjag är böjd att hålla med I tend to agree, I'm inclined to agree
stramadjektiv~tspänd el. snäv tight äv. bildl.; speciellt sjö. taut; sträng severe, austere; knapp terse; om person el. reserverad distant, reserved; stel stiff[en] stram hållning a) kroppshållning an upright (erect) posture b) inställning a reserved (severe) attitudeen stram livsföring an austere way of lifestram penningpolitik restrictive (austere) monetary policyhålla ngn i strama tyglar keep a tight rein on sb
© NE Nationalencyklopedin AB