Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hållsubstriktning directionfrån alla håll och kanter from all sides, from everywherepå alla håll everywhere; hos alla parter on all sidespå annat håll elsewhereha ngt på nära håll have sth close at handhan gick åt mitt håll he went my wayde gick åt var sitt håll they went separate wayssmärta i sidan stitch
ömseadjektivömse håll (sidor) on both sides
2 trutsubstvard., mun mouthhåll truten! shut up!
käftsubstkäft el. käftar jaws (pl.)håll käft! el. håll käften! shut up!slå ngn på käften punch sb on the jaw
klaffsubstflap; på bord flap, leafpl. leaveshåll klaffen vard. shut up!
avståndsubstdistance; vid t.ex. målskjutning rangeta avstånd från dissociate oneself fromavstånd at a distance; i fjärran in the distance; från långt håll from a distance
tystadjektivsilent; lugn o. tyst quiet; ljudlös noiselesstyst förbehåll mental reservationvar tyst! be quiet!i det tysta on the quiet
adverbsilently, quietly; t.ex. gå, tala softly, quietlyhåll tyst! keep quiet!hålla tyst med ngt keep sth quiet, keep sth to oneselftala tyst speak lowdet ska vi tala tyst om the least said the better
korssubstcrosslägga armarna i kors cross one's armslägga benen i kors cross one's legssitta med armarna (händerna) i kors twiddle one's thumbs, sit doing nothingmusik. sharp
adverbkors och tvärs åt alla håll in all directions
godosubstgöra upp ngt i godo settle sth amicablyjag har 100 kr till godo hos dig you owe me 100 krhålla till godo med put up withhåll till godo! tag för er! help yourself!, be my guest!
sin (sitt, sina)pronomen (tillsammans med ett subst.) his, her, its; (syftande på flera ägare) their; (med syftning på 'one') one's (självst.): his, hers, its, theirssina ställen (håll) in places, here and theresin tid förr formerlynågon har glömt kvar sin väska somebody has forgotten his (vard. their) bag
© NE Nationalencyklopedin AB