Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

hålsubstantiv~et, =hole i olika betydelser; reva äv. tear < in>; öppning äv. aperture; gap el. lucka gap; tandläk. cavitybränna (knacka, riva, nöta m.fl.) hål burn (knock, tear, wear m.fl.) a hole (resp. holes) indet har gått (är) hålstrumpan äv. there is a hole (resp. are holes) in…[låta] göra hål i öronen have one's ears piercedha hål i öronen have pierced earsslå hål i (på) make a hole in; t.ex. papper punch
kolsvartadjektiv=pitch-dark; om t.ex. hål coal-black, jet-black
tjälskottsubstantiv~et, =hål o.d. pot-hole [due to frost]tjälskott pl. upphöjningar frost heave (sg.)
spacklatransitivt verb~de, ~tputtyspackla igen ett hål putty up…
håligadjektiv~tinsjunken hollowfull med hål …full of holes, honeycombed
gattsubstantiv~et, =sjö.sund narrow inlet, narrows (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasguthål i fartygssida hole
ihålighetsubstantiv~en, ~erdet ihåliga hollowness; emptiness; hål cavity, hollow space
gluggsubstantiv~en, ~arhål el. öppning hole, aperture, openingglugg mellan framtänderna gap between one's front teeth
öppningsubstantiv~en, ~arallm. opening äv. schack.; mynning orifice; hål aperture, hole; i mur o.d. äv. gap, break; ingång inlet
gapsubstantiv~et, =mun mouth; hål el. öppning gap, opening; avgrund abyssgapet mellan fattiga och rika the gap between…skrik, vard. bawling, shouting
© NE Nationalencyklopedin AB