Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

hästsubsthorsesitta till häst be on horsebackgymn. horse, vaulting-horseschack. knighthästar, vard.se ex. under hästkraft
ryktaverbhäst dress, groom
halvblodsubsthäst half-bred
fuxsubsthäst chestnut; ljusare sorrel
spiltasubstför häst stall; lös box, loose box
bestigaverbberg climbtron ascendhäst mount
1 skenaverbboltskena i väg run awayen skenande häst a runaway horse
svankryggsubstspec. om häst sway-backha svankrygg be sway-backed
stegraverbt.ex. priser increase, raise; t.ex. oro heighten; förstärka intensifystegra sig om häst rear
nossubstpå djurel.vard. 'näsa' nose; på häst, nötkreatur muzzlepå flygplan etc. el. spets nose
© NE Nationalencyklopedin AB