Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

härvidlagadverbi detta avseende in this respect; i detta fall in this case; i detta sammanhang in this [matter]; här here
2 häradverbhere; där there; härvidlag äv. in this caseden (så, sådan) här, se under den B, , sådanhär bak here at the backhär borta over herehär nere down herehär uppe up herehär bakom mig here behind mehär i huset (landet) in this house (country)här uppifrån taket up here from…damen här this ladyhär bor jag el. det är här jag bor this is where I livehär har du! var så god! here you are!här har du boken! here's the book!här är jag! here I am!det var här [som]… this is [the place] where…här och där (var) here and there
punktsubstantiv~en, ~erallm. point; prick äv. dot äv. mus.; skiljetecken full stop; amer. period; sak el. fråga point, matter; stycke el. avdelning paragraph; i kontrakt el. brev o.d. el. 'nummer' på program el. dagordning item; jur., i anklagelse countpunkt [och] slut! and that's that (flat)!död punkt tekn. dead centre (point); bildl. el. dödläge deadlockden kritiska punkten the critical (crucial) pointden springande punkten the crux of the matteren öm punkt bildl. a tender (sensitive) spot, a sore pointsätta punkt eg. put a full stopsätta punkt för ngt bildl. bring sth to an enddär sätter vi punkt för i dag let's stop (leave off) there for today, let's call it a daypå den här punkten härvidlag on this point, in this particular, in this respectpå alla väsentliga punkter in all essentialslåt mig tala till punkt! let me finish [what I have to say]!till punkt och pricka exactly; bokstavligt to the lettertypogr., mått point
© NE Nationalencyklopedin AB