Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

härstammaverbhärstamma från vara ättling till be descended from; komma från originate from
härröraverbhärröra från ha sitt ursprung i originate from; härstamma från derive from
utgåverbhärstamma come <från, ur from>, issue <från, ur from>jag utgår från att du vet I assume you knowuteslutas be excluded; utelämnas be left out, be omitted
© NE Nationalencyklopedin AB