Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

härskaintransitivt verb~de, ~trule speciellt med personsubj.; regera reign <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasover>; råda prevail, be prevalenthärska över äv. dominate [over], hold rule over, masterdet härskar… är el. råder vanl. there is (resp. are)…tystnad härskade i… silence reigned in…
regeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~thärska (äv. bildl.) rule <över over>; styra govern; vara kung o.d. reign <över over>den regerande världsmästaren the reigning world champion
söndratransitivt verb~de, ~tdela divide; splittra disunite, cause disunion in; t.ex. land, parti disrupt, break upsöndra och härska divide and ruleett söndrat folk a divided people
© NE Nationalencyklopedin AB